Przydatne dokumenty

Certyfikat

Pobierz [png]

Brandschutzfenstern durch die man Feuer sieht

Szkło ognioochronne

W architekturze zauważalny jest trend stosowania szkła w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych w miejscach, gdzie do tej pory stosowane były inne materiały, które były niepalne. Wymusiło to użycie oszklonych przegród, które poza walorami estetycznymi, będą również spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej, czyli zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia. W takich przegrodach stosowane jest szkło ognioodporne, które znajduje się w ofercie naszej firmy.

Klasy odporności ogniowej oznaczone są:

  • literami – według spełnianych funkcji,
  • liczbami – zgodnie z wyrażonym w minutach czasem, przez który oszklenie spełnia podaną funkcję
Szczelność na płomienie i gazy (E)

Oznacza zdolność przegrody do szczelnego odcięcia pomieszczenia przed ogniem i gazami w przypadku jednostronnego obciążenia ogniem. Przeniesienie się pożaru w wyniku przedostawania się płomieni lub znacznych ilości gazów jest wykluczone.

Izolacja cieplna podczas pożaru (I)

Oznacza zdolność przegrody do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie chronionej, co skutecznie uniemożliwia przeniesienie się pożaru i zapobiega zapaleniu się palnych materiałów po stronie chronionej. Umożliwia to korzystanie z dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

Tłumienie promieniowania cieplnego (W)

Oznacza zdolność przegrody do tłumienia promieniowania cieplnego w taki sposób, że promieniowanie to mierzone po stronie chronionej nie może przez wskazany czas przekroczyć maksymalnej wartości.

Firma Termglas oferuje szkło ogniochronne PYROBAT słowackiej firmy Reglas SK s.r.o.

Nazwa

Grubość

Odporność ogniowa

Pyrobat 15

15 mm*

EI30

Pyrobat 25

25 mm*

EI60 

* grubość nominalna – tolerancja grubości w tabeli poniżej 

Informacje techniczne szkła PYROBAT:

Tolerancja grubości szkła Pyrobat:

Nazwa

Grubość szkła mm:

Min.

Średnia:

Max:

Pyrobat 15

13

14,6

16,2

Pyrobat 25

22,2

25,2

28,2

Klasa bezpieczeństwa szkła ogniowego:

 

Pyrobat 15 – EI30

Pyrobat 25 – EI60

Odporność na uderzenie wahadłowe (EN 12 600)

2(B)2

1(B)1

Odporność na ręczny atak (EN 356)

brak

P2A

Waga szkła ogniowego: 

Pyrobat 15 – EI30

Pyrobat 25 – EI60

32,11 kg/2

56,52 kg/m2

Użycie szkła ognioodpornego:

  • Na zewnątrz – wyłącznie w zespoleniu ze szkłem izolacyjnym posiadającym folię PVB zapewniającą ochronę przed bezpośrednim promieniowaniem UV zorientowaną w kierunku źródła promieniowania UV. Pieczątka która oznacza odporność ogniową szkła PYROBAT powinna być umieszczona na odwrotnej stronie niż źródło promieni UV.
  • Wewnątrz – jeżeli na szkło PYROBAT będą oddziaływać promienie UV wpadające do pomieszczenia poprzez okno, drzwi, świetlik lub inną przegrodę szklaną należy zastosować szkło ogniowe w zespoleniu ze szkłem izolacyjnym z folią PVB, lub w samej przegrodzie zamontować szkło z folią PVB.
  • Taśma aluminiowa zastosowana przy szkle PYROBAT chroni krawędzie szkła oraz służy jako warstwa ochronna przeciw przenikaniu wilgoci. Krawędzie muszą być oklejone jednym nieprzerwalnym kawałkiem taśmy ALU, zakończona naddatkiem min. 7mm. Uszkodzenia można naprawić zalepiając uszkodzone miejsce z 15mm naddatkiem z każdej strony uszkodzenia.

Nie stosowanie się do w/w zaleceń spowoduje zmatowienie szkła ognioodpornego i utratę gwarancji.

Warunki przechowywania i transportu szkła Pyrobat – szczegółowy opis znajduje się w „Informacji technicznej dotyczącej wykonania szyb zespolonych Termglas Sp. z o.o.” dostępnej w zakładce Dokumenty.

Ponieważ szkło Pyrobat jest tylko częścią konstrukcji przeciwpożarowej, do obowiązków Klienta należy zapewnienie zgodności całości elementu ognioochronnego z aktualnymi przepisami oraz uzyskanie aprobaty ze strony kompetentnych władz.

Termglas Sp. z o.o. odrzuca wszelką odpowiedzialność w przypadku, gdy szkło Pyrobat zostanie zamontowane w niezatwierdzonej lub wadliwej konstrukcji.

Projekt bez tytułu
Zrzut ekranu 2022-07-06 o 16.55.28