Szkło ogniowe - termglas

Przejdź do treści
Szkło ogniochronne

Klasy odporności ogniowej oznaczone są literami według spełnianych funkcji oraz liczbowo, zgodnie z czasem w minutach, przez który oszklenie spełnia podaną funkcję.

• Szczelność na płomienie i gazy (E) – oznacza zdolność przegrody do szczelnego odcięcia pomieszczenia przed ogniem i gazami w przypadku jednostronnego obciążenia ogniem – przeniesienie się pożaru w wyniku przedostawania się płomieni lub znacznych ilości gazów jest wykluczone.
• Izolacja cieplna podczas pożaru (I) – oznacza zdolność przegrody do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie chronionej, co  skutecznie uniemożliwia przeniesienie się pożaru i zapobiega zapaleniu się palnych materiałów po stronie chronionej – stwarza to możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.
• Tłumienie promieniowania cieplnego (W) – oznacza zdolność przegrody do tłumienia promieniowania cieplnego w taki sposób, że promieniowanie to mierzone po stronie chronionej nie może przez wskazany czas przekroczyć maksymalnej wartości
Np.: przegrodzie, która jest szczelna i izoluje przez 60 minut nadawana jest klasa EI 60

Tolerancja grubości szkła pyrobat
Nazwa:Grubość szkła w mm:

MIN.ŚREDNIA.MAX.
PYROBAT 888,79,4
PYROBAT 98,49,310,2
PYROBAT 151314,616,2
PYROBAT 2017,619,922,2
PYROBAT 2522,225,228,2

Klasa bezpieczeństwa szkła ogniowego

Pyrobat15 - EI30
Pyrobat25 -EI60
Odporność na uderzenie wahadłowe (EN 12 600)
2(B)2
1(B)1
Odporność na ręczny atak (EN 356)
Brak
P2A

Waga szkła ogniowego

Pyrobat15 - EI30
Pyrobat25 - EI60
32,11 kg/2
56,52 kg/m2

Wewnętrzne szkło ognioodporne Pyrobat

ognioodporne szkło Pyrobat jest specjalnym szkłem warstwowym, produkowanym od roku 1995, które w przypadku pożaru zmienia się w tzw. ścianę powstrzymującą rozprzestrzenianie się ognia, dymu, ogranicza lub tamuje niepożądane ciepło.
ognioodporne szkło Pyrobat jest przeznaczone do użycia wewnętrznego, ale także w kombinacji z podwójnym lub potrójnym szkłem izolacyjnym także na zewnątrz.
ognioodporne szkło Pyrobat oznaczone jest w prawym dolnym rogu pieczątką Pyrobat i stosowną odpornością ogniową. Musi być zawsze umieszczone od wewnątrz budynku (filtr UV będzie potem na stronie zewnętrznej).
ognioodporne szkło Pyrobat oferujemy w różnych typach, kategoryzowane według odporności przeciwpożarowej
wymaganej klasyfikacji odporności ogniowej według przepisów normy krajowej,
typu aplikacji,
certyfikatu dla danej ramy i rozmiaru w stosownym kraju
ognioodporne szkło Pyrobat używa się przy dzieleniu pomieszczeń, gdzie konieczna jest odporność ogniowa, gdzie rozporządzenia nakładają obowiązek zastosowania szkła z wysoką ochroną i bezpieczeństwa ogniowego.
ognioodporne szkło Pyrobat produkuje się ze tafli szkła o grubości 4mm (EN572-1), z ogniową, odporną na wysoką temperaturę międzywarstwą.
Grubość szkła PYROBAT zależy od wymaganej odporności ogniowej, tj. od liczby warstw.
ognioodporne szkło Pyrobat produkuje się zgodnie z normą EN ISO 12543 część 1-6.

Szkło Pyrobat według typu

Maksymalny dostarczany wymiarGrubość:Odporność ogniowa:
Właściwości:
Skład:
PYROBAT 8
1250x2250
mm
8,7mmEW-30
EN 12600-3(B)2
Dwie tafle szkła, z międzywarstwą ogniową
PYROBAT 9
1250x2250
mm
9,3mm
EI-15
EN 12600-3(B)2
EN674-U-4.9 w/m2K, EN
410-86.0%
Dwie tafle szkła z międzywarstwą ogniową
PYROBAT 15
1250x2250
mm
14,6mm
EI-30/EW 60
EN 12600-1(B)1, EN ISO 140-3 RW-38dB,
EN 356-P1A, EN674-U-4.8 W/m2K
EN 410-82.8%
Trzy tafe szkła z dwoma międzywarstwami ogniowymi
PYROBAT 20
1250x2250
mm
19,9mm
EI-45
EN 12600-2(B)2, EN ISO 140-3 RW-40dB,
EN 356-P2A, EN674-U-4.8 W/m2K
EN 410-80.6%


ztery tafle szkła z trzema międzywarstwami ogniowymi
PYROBAT 25
1250x2250
mm
25,2mmEI-60
EN 12600-1(B)1
Pięć tafli szkła z czeterema międzywarstwami ogniowymi

Użycie szkła ogniowego na zewnątrz

przy użyciu ze szkłem izolacyjnym (ZEWNĘTRZNYM):
Przy użyciu na zewnątrz, gdzie szkło narażone jest na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ewentualnie promieniowanie UV, jako ochronę używa się szkła z filtrem UV, zorientowanym w kierunku źródła promieniowania UV. Pieczątka, która oznacza odporność ogniową jest zawsze umieszona w prawym dolnym roku szkła ogniowego PYROBAT i jest zawsze umieszczone na odwrotnej stronie niż źródło promieniowania UV.
Przy użyciu ze szkłem izolacyjnym, szkła PYROBAT nie można myć przy pomocy urządzenia, ale RĘCZNIE wodą o temperaturze do 50°C.

Opis jakości:
Jakość szkła ocenia się zgodnie z normą EN 12543-6 o ocenie szkła warstwowego.
Międzywarstwa ogniowa może czasami posiadać niewielkie wady jak pęcherzyki, punkciki czy delikatne zamglenie szkła oraz optyczne wady. Taka zmiana nie ma wpływu na odporność ogniową szkła, o ile przenikalność światła nie zmieni się o więcej niż 5%.

Transport szkła Pyrobat

SZKŁO pyrobat - (nie cięte - półprodukt)

Szkło PYROBAT transportuje się na paletach w ilości:
Wymiar: 900mm x 2150mm                               1300mm x 2300mm
  Pyrobat 8/9 - 50 sztuk                             Pyrobat 8/9 - 30 sztuk (2016kg)
  Pyrobat 15 - 32 sztuki                             Pyrobat 15 - 20 sztuk (1920kg)
  Pyrobat 20 - 24 sztuki                             Pyrobat 20 - 16 sztuk (2032kg)
  Pyrobat 25 - 20 sztuk                              Pyrobat 25 - 12 sztuk (1932kg)
Każda paleta spięta taśmą transportową (przeznaczona tylko do transportu!!!!)
Między każdym szkłem znajdują się ochronne korki, zabezpieczające przed podrapaniem szkła. Szkło PYROBAT musi być przewożone wyłącznie w zamkniętych pojazdach.
Temperatura nie może wynosić poniżej 0°C i powyżej 50°C.

SZKŁO pyrobat - (cięte na rozmiar według zamówienia)

Szkło PYROBAT cięte na rozmiar jest oklejone po obwodzie specjalną taśmą aluminiową, między taflami przylepione są korki.
Przy manipulacji należy uważać, aby nie doszło do uszkodzenia taśmy, jak i do podrapania szkła.

PRZWOŹNIK ODPOWIADA ZA ODBIÓR I TRANSPORT TOWARU, SWOIM PODPISEM POTWIERDZA, ŻE ODEBRAŁ SZKŁO BEZ WAD.

Magazynowanie szkła Pyrobat

Szkło PYROBAT magazynuje się na paletach w ilości identycznej z ilością do transportu.
Szkło musi być równomiernie rozłożone po obu stronach palety. Z każdej palety po przewiezieniu muszą być natychmiast przed zmagazynowaniem usunięte taśmy transportowe.
temperatura: od -5°C do +40°C.
wilgotność: minimalna bez ograniczeń a maksymalna 70% bez kondensacji.
70% wilgotności przy 5°C może spowodować roszenie i kondensację
pary na szkle, dlatego przy niższych temperaturach potrzebna jest niższa
wilgotność aby nie dochodziło do kondensacji.
Magazynować bez bezpośredniego promieniowania słonecznego (UV).

Przy magazynowaniu korki naklejone między poszczególnymi taflami przekleić na brzeg tafli (maks. 2cm od brzegu).
!! Jakość szkła ocenia się zgodnie z normą EN 12543-6 o ocenie szkła warstwowego.!!

Każda paleta spięta taśmą transportową (przeznaczona tylko do transportu!!!!)

Ponieważ szkło Pyrobat jest tylko częścią konstrukcji przeciwpożarowej, do obowiązków Klienta należy zapewnienie zgodności całości elementu ognioochronnego z aktualnymi przepisami oraz uzyskanie aprobaty ze strony kompetentnych władz.

Termglas Sp. z o.o. odrzuca wszelką odpowiedzialność w przypadku, gdy szkło Pyrobat zostanie zamontowane w niezatwierdzonej lub wadliwej konstrukcji.


Wróć do spisu treści